Krajka ze Španej Doliny 3

ze třetího sešitu a názvy ponechala tak, jak se používají ve Španej Dolině
- celkem 17 párů paliček, lněné nitě krémové a silnější hnědé
- šířka krajky: 8 cm
- celkem 22 párů paliček, lněné nitě krémové a silnější hnědé
- celkem 18 párů paliček, lněné nitě krémové a silnější hnědé
- celkem 21 párů paliček, lněné nitě krémové a silnější hnědé, z toho 1pár=2 nitě jako obtahovačka
- páry se nezavěšují najednou, ale přidávají se postupně
paní Šímové, necháváme zapaspartovat krajky
Záznamy: 1 - 12 ze 12

Zdroj: Alžběta Mrázová: Čipka zo Španej Doliny 3 - realizace paličkované krajky: vlastní, dekorace: můj manžel 

Foto majitelky sklenářství publikováno s jejím souhlasem.

Paličkování 2017.

"Chtěl bych" to není nic.

"Chci" dělá divy.

A.R.Vinet

Člověk přece musí něco chtít, musí mít před sebou nějakou cestu o které ví, že někam vede.

A když věří, že je správná, má po ní jít a třeba zakopávat o kameny.

Krajka ze Španej Doliny 3

Španodolinská krajka patří ke skvostům slovenského lidového umění. Poznání základních motivů a jejich aplikace umožňuje přenášet charakteristiku a vytříbenost španodolinské krajky do dalších oblastí (vánoční ozdoby, zdobení kraslic,figurální tvorba apod.)

Špania Dolina je malebná slovenská vesnička nedaleko Banské Bystrice. Odtud není daleko do Nové Dubnice a Klubu paličkovanej čipky Nová Dubnica, jehož zakladatelkou je významná slovenská krajkářka Alžběta Mrázová. Ve vedení sdružení jsou další slovenské krajkářky, Mgr. Anna Waldeckerová a Ing. Helena Drestová, které se věnují mj. i španodolinské krajce.

S těmito vzácnými ženami se s manželem známe osobně a cítíme k nim velký obdiv a úctu.

Alžběta Mrázová náročnou myšlenku uchovat a předat španodolinské krajky dalším generacím písemnou formou tak, aby byly srozumitelné pro většinu krajkářek, zrealizovala v podobě čtyř publikací  "Čipka zo Španej Doliny 1", "Čipka zo Španej Doliny 2", "Čipka zo Španej Doliny 3" a "Slovník názvov motivov čipiek zo Španej Doliny".

Uvedené tři sešity vzorů obsahují celkem 90 krajek a slovník čítá celkem 93 motivů abecedně seřazených podle názvů. U všech krajek a motivů jsou podvinky, které nakreslil Andrej Mráz. Publikace vyšly v letech 1999 - 2001 vlastním nákladem paní Alžběty.

Tento zlatý poklad zakoupil můj manžel před několika lety u stánku krajkářek z Klubu paličkovanej čipky Nová Dubnica na Krajkářských trzích v Praze, které spolu pravidelně navštěvujeme.

Neustále jsem krajky a motivy prohlížela, studovala techniky paličkování a obdivovala jejich kouzlo. Nakonec padlo konečné rozhodnutí začít náročné krajky paličkovat a podělit se s Vámi o krásu této slovenské lidové krajky.

Z třetí publikace Alžběty Mrázové "Čipka zo Španej Doliny 3", která obsahuje 30 krajek, jsem upaličkovala zatím 4 krajky, jsou značně náročné. 

Názvy krajek jsem ponechala popsané tak, jak se používají ve Španej Dolině.

Kontakt

Jana Ryšavá Praha 6 j.rysava@seznam.cz
paličkování, paličky, krajka, lace, nitě, kouzlo nití, herdule, stojánky, prostírka, obrázky, drapérie, lemy, přání, záložky SEO Rozcestník