Duben

je čtvrtým měsícem roku a má 30 dní.

Každoročně se v tomto měsíci otevírají brány hradů a zámků.

Velikonoce  jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a jsou spojeny s památkou ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. 

Připadají na první neděli následující po prvním jarním úplňku, po jarní rovnodennosti (21.3.). Oslavují konec zimy a příchod jara, probouzející se přírodu a nový život.

Začínají Květnou nedělí, následuje pašijový týden Pašije-poslední týden čtyřicetidenního půstu a dále: Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční a Červené pondělí. 

Paličkované Velikonoce

    

Přeji Vám hezké prožití velikonočních svátků, hodně pohody, radosti a bohatou pomlázku.

Velikonoční krajky jsem upaličkovala opět podle podvinků mé přítelkyně Jany Novákové, pedagožky, výtvarnice a profesionální krajkářky, která žije a pracuje v Dánsku. Do  svého atelieru ve Svojanově přijíždí několikrát do roka a také tady realizuje své nápady.

Symboly Velikonoc

Velikonoční vajíčko - je zdrojem nového života a symbolem plodnosti.

Velikonoční zajíček - podle Bible symbolizuje chudé, skromné a pokorné.

Velikonoční beránek - v křesťanské tradici představuje Božího Beránka, Krista.

Velikonoční pomlázka - je symbolem veselí a života. Koledy a vyšlehání vrbovými proutky přináší "pomlazení". Odměnou jsou různé dárky, především bohatě zdobená a malovaná vejce.

Velikonoční oheň -  zapaluje se na začátku obřadu na Bílou sobotu a symbolizuje světlo, které vnáší mezi lidi příchod Ježíše Krista.

Kříž -  jedním z významů je propojení světa božského (vertikální rameno) a lidského (horizontální rameno).

"Chtěl bych" to není nic.

"Chci" dělá divy.

A.R.Vinet

Člověk přece musí něco chtít, musí mít před sebou nějakou cestu o které ví, že někam vede.

A když věří, že je správná, má po ní jít a třeba zakopávat o kameny.

Pranostiky na duben

 • Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.

 • Na svatého Jiří nezašlápnou trávu ani čtyři.

 • Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.

 • Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

 • Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.

 • Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.

 • Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.

 • Mokrý duben - hojnost ovoce.

 • Mokrý duben věští úrodu - suchý předvídá nehodu.

 • Duben za kamny budem.

 • Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!

 • Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.

 • Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.

 • Na Velikonoce jasno - bude laciné máslo.

Kontakt

Jana Ryšavá Praha 6 j.rysava@seznam.cz
paličkování, paličky, krajka, lace, nitě, kouzlo nití, herdule, stojánky, prostírka, obrázky, drapérie, lemy, přání, záložky SEO Rozcestník