Advent

-  na adventním věnci je rozsvícena první svíce - nazývá se "Svíce proroků" - na památku proroků, hlavně Izaiáše, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Tato svíčka představuje naději a očekávání. Na zhotovení adventního věnce jsem...
- na adventním věnci je zapálena druhá svíce, která reprezentuje lásku. 
Na třetí adventní neděli Gaudete (radostná) je zapálena třetí svíce nazvaná "pastýřská" a představuje radost. 
Na čtvrtou adventní neděli je zapálena čtvrtá svíce nazývaná "andělská" a představuje mír a pokoj. Na zhotovení adventního věnce jsem použila slaměný kruh, větvičky stříbrného smrku a dozdobila čtyřmi hvězdičkami upaličkovanými z bílých lněných...
Ve středu adventního věnce je zapálena bílá svíce. Bílá barva reprezentuje duchovní čistotu, Ježíše Krista a jeho Matku Pannu Marii. Při západu slunce Štědrého dne Advent končí a začínají Vánoce. 
Záznamy: 1 - 6 ze 6

"Chtěl bych" to není nic.

"Chci" dělá divy.

A.R.Vinet

Člověk přece musí něco chtít, musí mít před sebou nějakou cestu o které ví, že někam vede.

A když věří, že je správná, má po ní jít a třeba zakopávat o kameny.

Vánoční čas 2020

Vánoční čas, který je tak oblíbený, začíná Adventem. Letos ho ovlivňuje Covid 19.

Advent začíná 29. listopadu a s jeho  začátkem je spojené pečení medových perníčků a návštěva trhů ????. K tomu navíc můžeme vytvořit či upéct adventní věnec.

Na dveře pověsíme věnec a domov si ozdobíme vánoční výzdobou.

Ve městech i na vesnicích se slavnostně rozsvítí strom. 

Advent

Advent začíná čtvrtou nedělí před Štědrým dnem, trvá 22-28 dní a může připadnout na jakoukoliv neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem.

V jeho průběhu mají svátek někteří důležití svatí - např. sv. Ondřej, sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie.

Smysl Adventu je především ve vnitřním zklidnění. Je to vlastně takový úklid duše.

Adventní věnec

Adventní věnec slouží k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů Adventu. Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví ozdobeného čtyřmi svíčkami. Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka. 

Tradiční barva adventního věnce je červená a zelená. Červená upomíná na krev Kristovu prolitou za spásu světa, obě barvy symbolizují život. Bible mluví o adventním věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství.

Vánoce

patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se od 25. prosince do 6. ledna.

V Česku je za vrchol Vánoc považován Štědrý den - 24. prosinec.

Kontakt

Jana Ryšavá Praha 6 j.rysava@seznam.cz
paličkování, paličky, krajka, lace, nitě, kouzlo nití, herdule, stojánky, prostírka, obrázky, drapérie, lemy, přání, záložky SEO Rozcestník